Helmut SCHOLZ : Hjem 

Medlem 

Udvalget om International Handel 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Stedfortræder 

Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Seneste aktiviteter 

Kontakt