Morten MESSERSCHMIDT
 • Morten
  MESSERSCHMIDT
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Danmark Dansk Folkeparti
 • Fødselsdato: 13. november 1980, Frederikssund

Indlæg på plenarmødet

27

Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (forhandling)

03-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-03(13)

EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (forhandling)

06-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-06(12)

Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)

18-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-18(14)

Ordfører for betænkning

1

BETÆNKNING om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik

ECON
04-02-2015 A8-0019/2015

Skyggeordfører for betænkning

4

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser

AFCO
21-10-2016 AFCO_AD(2016)587624

Skyggeordfører for udtalelse

12

UDTALELSE om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015

AFCO
09-11-2016 AFCO_AD(2016)589242

UDTALELSE om en europæisk forsvarsunion

AFCO
13-10-2016 AFCO_AD(2016)584144

UDTALELSE om budgetmæssig kapacitet for euroområdet

AFCO
14-09-2016 AFCO_AD(2016)580732

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner

AFCO
06-09-2016 AFCO_AD(2016)587630

UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

AFCO
31-05-2016 AFCO_AD(2016)577069

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførslen til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Unionen og dens ansatte

AFCO
21-04-2016 AFCO_AD(2016)576977

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

AFCO
23-02-2016 AFCO_AD(2016)573149

UDTALELSE om EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer

AFCO
20-11-2015 AFCO_AD(2015)557271

UDTALELSE Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik

ITRE
11-11-2015 ITRE_AD(2015)564914

UDTALELSE om 30. og 31. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2012-2013)

AFCO
18-06-2015 AFCO_AD(2015)552097

Beslutningsforslag

4

Forslag til beslutning om de nationale parlamenters europæiske ansvar

31-05-2016 B8-0683/2016

Forslag til beslutning om oprettelse af et råd af nationale parlamenter

02-02-2016 B8-0201/2016

Forslag til beslutning om indførelse af særskilte udtalelser ved Den Europæiske Unions Domstol

21-12-2015 B8-1427/2015

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om overdrevent høje mobiltelefonafgifter i EU

24-02-2016 P8_DCL(2016)0014 Bortfaldet

Detaljer

Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 177 - 25-05-2016

Forespørgsler

64

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

10-01-2017 O-000003/2017

Principper for skattebetaling i medlemsstater og tredjelande

28-06-2016 E-005172/2016

Udvisning af kriminelle, udenlandske unionsborgere til afsoning i hjemlandet

28-06-2016 E-005164/2016

Danmarks Radios TV-app og forskelsbehandling af leverandører

15-06-2016 E-004860/2016

Brug af kontrolapparater i veteranlastbiler til studenterkørsel

17-05-2016 E-004032/2016

Intelligent net

17-05-2016 E-004021/2016

Principper for skattebetaling

17-05-2016 E-004020/2016

Direktivet om elektronisk Kommunikation og cookies

15-04-2016 E-003052/2016

Handel med dyr, der forlader EU

22-03-2016 E-002393/2016

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M061
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11089
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M061
  1047 Brussels