Morten MESSERSCHMIDT
 • Morten
  MESSERSCHMIDT
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Danmark Dansk Folkeparti
 • Fødselsdato: 13. november 1980, Frederikssund

Indlæg på plenarmødet

39

Europa-Parlamentets sammensætning (forhandling)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(14.1)

Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(6.1)

Territoriale typologier (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(6.2)

Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(6.3)

CE-mærkede gødningsprodukter (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(6.3)

Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(5.1)

Ordfører for betænkning

1

BETÆNKNING om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik

ECON
04-02-2015 A8-0019/2015

Skyggeordfører for betænkning

6

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser

AFCO
21-10-2016 AFCO_AD(2016)587624

Skyggeordfører for udtalelse

19

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted

AFCO
27-02-2018 AFCO_AD(2018)616916

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted

AFCO
27-02-2018 AFCO_AD(2018)616913

UDTALELSE om 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer

AFCO
16-11-2017 AFCO_AD(2017)606198

UDTALELSE om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

AFCO
12-10-2017 AFCO_AD(2017)609360

UDTALELSE om den næste FFR: Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020

AFCO
12-10-2017 AFCO_AD(2017)606254

UDTALELSE om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

UDTALELSE om den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

AFCO
13-07-2017 AFCO_AD(2017)606067

UDTALELSE om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015

AFCO
09-11-2016 AFCO_AD(2016)589242

UDTALELSE om en europæisk forsvarsunion

AFCO
13-10-2016 AFCO_AD(2016)584144

UDTALELSE om budgetmæssig kapacitet for euroområdet

AFCO
14-09-2016 AFCO_AD(2016)580732

Individuelt beslutningsforslag

5

Forslag til beslutning Om udvikling af differentierede og à la carte-former for samarbejde

13-10-2017 B8-0566/2017

Forslag til beslutning om de nationale parlamenters europæiske ansvar

31-05-2016 B8-0683/2016

Forslag til beslutning om oprettelse af et råd af nationale parlamenter

02-02-2016 B8-0201/2016

Forslag til beslutning om indførelse af særskilte udtalelser ved Den Europæiske Unions Domstol

21-12-2015 B8-1427/2015

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om overdrevent høje mobiltelefonafgifter i EU

24-02-2016 P8_DCL(2016)0014 Bortfaldet

Detaljer

Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 177 - 25-05-2016

Skriftlige forespørgsler

79

Fornyelse af dansk kørekort i Grønland

15-03-2018 E-001607/2018 Kommissionen

Sommertid

06-02-2018 E-000734/2018 Kommissionen

Handel med hundehvalpe i EU

06-02-2018 E-000733/2018 Kommissionen

Migration til EU historisk betragtet

22-01-2018 E-000327/2018 Kommissionen

Migration til EU og medlemsstaternes forskellige holdninger hertil

22-01-2018 E-000326/2018 Kommissionen

Migranter og uddannet arbejdskraft

22-01-2018 E-000325/2018 Kommissionen

Migration og holdningsændring

22-01-2018 E-000324/2018 Kommissionen

Migranter i EU

22-01-2018 E-000323/2018 Kommissionen

Sagsbehandlings- og voteringsvejledning for ECHR

31-12-2017 E-007953/2017 Kommissionen

Lavspændingsdirektivet

31-12-2017 E-007952/2017 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

2

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M061
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11089
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M061
  1047 Brussels