Morten MESSERSCHMIDT
 • Morten
  MESSERSCHMIDT
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Danmark Dansk Folkeparti
 • Fødselsdato: 13. november 1980, Frederikssund

Indlæg på plenarmødet

37

Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(6.1)

Territoriale typologier (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(6.2)

Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(6.3)

CE-mærkede gødningsprodukter (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)

24-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-24(5.3)

Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Bekæmpelse af IT-kriminalitet (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.5)

Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Ordfører for betænkning

1

BETÆNKNING om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik

ECON
04-02-2015 A8-0019/2015

Skyggeordfører for betænkning

3

BETÆNKNING om årsberetning om EU's konkurrencepolitik

ECON
17-12-2015 A8-0368/2015

BETÆNKNING om procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014

AFCO
19-06-2015 A8-0197/2015

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser

AFCO
21-10-2016 AFCO_AD(2016)587624

Skyggeordfører for udtalelse

17

UDTALELSE om 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer

AFCO
16-11-2017 AFCO_AD(2017)606198

UDTALELSE om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

AFCO
12-10-2017 AFCO_AD(2017)609360

UDTALELSE om den næste FFR: Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020

AFCO
12-10-2017 AFCO_AD(2017)606254

UDTALELSE om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

UDTALELSE om den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

AFCO
13-07-2017 AFCO_AD(2017)606067

UDTALELSE om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015

AFCO
09-11-2016 AFCO_AD(2016)589242

UDTALELSE om en europæisk forsvarsunion

AFCO
13-10-2016 AFCO_AD(2016)584144

UDTALELSE om budgetmæssig kapacitet for euroområdet

AFCO
14-09-2016 AFCO_AD(2016)580732

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner

AFCO
06-09-2016 AFCO_AD(2016)587630

UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

AFCO
31-05-2016 AFCO_AD(2016)577069

Beslutningsforslag

5

Forslag til beslutning Om udvikling af differentierede og à la carte-former for samarbejde

13-10-2017 B8-0566/2017

Forslag til beslutning om de nationale parlamenters europæiske ansvar

31-05-2016 B8-0683/2016

Forslag til beslutning om oprettelse af et råd af nationale parlamenter

02-02-2016 B8-0201/2016

Forslag til beslutning om indførelse af særskilte udtalelser ved Den Europæiske Unions Domstol

21-12-2015 B8-1427/2015

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om overdrevent høje mobiltelefonafgifter i EU

24-02-2016 P8_DCL(2016)0014 Bortfaldet

Detaljer

Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 177 - 25-05-2016

Forespørgsler

66

Støtte fra Saudi Arabien til muslimske friskoler i Danmark

15-09-2017 E-005769/2017 Kommissionen

Tilbagelevering af danske kunstskatte fra Sverige

15-09-2017 E-005768/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

Principper for skattebetaling i medlemsstater og tredjelande

28-06-2016 E-005172/2016 Kommissionen

Udvisning af kriminelle, udenlandske unionsborgere til afsoning i hjemlandet

28-06-2016 E-005164/2016 Kommissionen

Danmarks Radios TV-app og forskelsbehandling af leverandører

15-06-2016 E-004860/2016 Kommissionen

Brug af kontrolapparater i veteranlastbiler til studenterkørsel

17-05-2016 E-004032/2016 Kommissionen

Intelligent net

17-05-2016 E-004021/2016 Kommissionen

Principper for skattebetaling

17-05-2016 E-004020/2016 Kommissionen

Direktivet om elektronisk Kommunikation og cookies

15-04-2016 E-003052/2016 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M061
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11089
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M061
  1047 Brussels