Morten MESSERSCHMIDT
 • Morten
  MESSERSCHMIDT
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Næstformand
 • Danmark Dansk Folkeparti
 • Fødselsdato: 13. november 1980, Frederikssund

Medlem

 • AFCO Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • TAX2 Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)

Stedfortræder

 • ECON Økonomi- og Valutaudvalget
 • D-IL Delegationen for Forbindelserne med Israel

Seneste aktiviteter

Principper for skattebetaling i medlemsstater og tredjelande

28-06-2016 E-005172/2016

Udvisning af kriminelle, udenlandske unionsborgere til afsoning i hjemlandet

28-06-2016 E-005164/2016
 • Medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, trækker sig efter eget valg som leder af DF’s gruppe i Europa-Parlamentet. Formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, forstår beslutningen og tager den til efterretning. Morten Messerschmidt siger: Den seneste uge har der i en række medier været rejst nogle anklager og mistanker mod mig. Alle i mine øjne grundløse og forkerte. Jeg har efter bedste evne forsøgt at forklare tingene. Men jeg må konstatere, at der er rejst tvivl om min ledelse og forvaltning af tingene i Bruxelles, som jeg er ked af og som sår tvivl om både det politiske projekt og om min troværdighed. Det skygger så meget for mit politiske virke, at jeg ikke længere føler, jeg er den rette til at stå i spidsen. Derfor tager jeg konsekvensen og træder tilbage som leder af Dansk Folkepartis gruppe i Europa-Parlamentet. Jeg forventer, at vi i gruppen finder en ny gruppeformand i løbet af få uger, og jeg ser frem til at arbejde for Dansk Folkeparti under den nye gruppeformand, hvor jeg klog af skade vil anbefale, at alle tre underskriver. Om den seneste uges sager siger Morten Messerschmidt videre: Jeg har nu haft lejlighed til at gennemgå en række dokumenter i Bruxelles. Jeg kan konstatere, at der ikke er søgt uretmæssig økonomisk støtte. Jeg kan endvidere oplyse, at angivelsen af fhv. medlem af DF i Europa-Parlamentet Rikke Karlssons nationalitet som litauisk og ikke dansk ved registreringen i Frankrig beror på en administrativ fejl. Fejlen hidrører fra det tidligere års formular, hvor der rent faktisk var et litauisk medlem. For 2015, hvor fejlen optræder, er der registreret følgende syv nationaliteter: Italien, Ungarn, Slovakiet, Østrig, Frankrig, Polen og Danmark. Den forkert angivne nationalitet er altså en administrativ fejl i det franske register, og den har i øvrigt ingen som helst betydning haft for økonomien, for det europæiske parti MELD, for DF’s gruppe i Europa-Parlamentet, for mig eller Rikke Karlsson. Det har været fremme i en avis, at Søren Espersen skulle have været medlem af MELD’s bestyrelse. Det har han ikke. Søren Espersen var i en periode medlem af fonden FELD’s bestyrelse, men denne fond har aldrig været under min eller nogen anden i Dansk Folkepartis ledelse og vi har ikke haft bestemmende indflydelse. FELD bidrog, ligesom MELD, i 2013 økonomisk til en EU-kampagne i Danmark. Et bidrag, som Dansk Folkeparti i Danmark har tilbagebetalt. Siden valget til Europa-Parlamentet i 2014, hvor vi blev fire DF’ere valgt, har jeg anvendt en uformel ledelsesstil, hvor vi har talt om tingene på ugentlige møder af formel og nok oftest uformel karakter. Det har bygget på gensidig tillid, hvor vi talte både formelt og uformelt og ikke førte trufne beslutninger til protokols, men stolede på hinanden. Denne uformelle facon har haft konsekvenser, som jeg ikke forudså. Det burde jeg, og det kan jeg ikke have siddende på min samvittighed. Det er simpelthen ikke godt nok, og det har jeg nu besluttet at tage konsekvensen af. Jeg vil koncentrere mig om den politik, jeg synes er så afgørende vigtig, og overlade administrationen og ledelsen af delegationen til andre. Siden jeg første gang blev valgt til Europa-Parlamentet i 2009 har hele mit virke drejet sig om at gøre Dansk Folkeparti til et centralt, indflydelsesrigt og respekteret parti også i Europa-Parlamentet. Det synes jeg selv er lykkedes, vi er i dag med i den europæiske konservative gruppe, ledet af det britiske regeringsparti, og DF har i europæisk politik sat sig klare aftryk. Men denne sag overskygger det politiske i en sådan grad, at jeg har fundet, at andre må påtage sig af opgaven som leder af DF i Bruxelles.
  24/08/2016 14:01 - facebook

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M061
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11089
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M061
  1047 Brussels

Europarl TV