Christian ENGSTRÖM

Politiske grupper

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Piratpartiet (Sverige)

Medlem

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Retsudvalget
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Retsudvalget

Stedfortræder

  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

29

EU-Domstolens dom af 8. april om lagring af data (C 293/12 og C 294/12) (forhandling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(17)

Højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed (forhandling)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(15)

Privatkopieringsafgifter (kortfattet forelæggelse)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(9)

EF-varemærke - Medlemsstaternes lovgivning om varemærker (forhandling)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(18)

Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning (forhandling)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(19)

Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (A7-0276/2013 - Linda McAvan)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(10.8)

Skyggeordfører for betænkning

11

BETÆNKNING om fuldførelse af det digitale indre marked

IMCO
26-10-2012 A7-0341/2012

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om tingenes internet

IMCO
28-04-2010 IMCO_AD(2010)439302

Skyggeordfører for udtalelse

17

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012

IMCO
29-01-2014 IMCO_AD(2014)522939

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Omarbejdning)

IMCO
07-11-2013 IMCO_AD(2013)516701

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker

IMCO
07-11-2013 IMCO_AD(2013)516700

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

IMCO
22-07-2013 IMCO_AD(2013)508181

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked

IMCO
24-06-2013 IMCO_AD(2013)508055

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter

IMCO
20-06-2013 IMCO_AD(2013)508048

UDTALELSE om udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa

IMCO
04-06-2013 IMCO_AD(2013)504198

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

UDTALELSE om gennemførelsen af direktivet om audiovisuelle medietjenester

IMCO
23-01-2013 IMCO_AD(2013)500516

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

IMCO
15-10-2012 IMCO_AD(2012)489694

Beslutningsforslag

26

  Motion for a resolution on impunity in the Philippines

11-06-2012 B7-0331/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om Burma/Myanmar

17-04-2012 B7-0206/2012

Fælles beslutningsforslag om Indonesien

06-07-2011 RC-B7-0394/2011

  Motion for a resolution on Indonesia: including attacks on minorities

04-07-2011 B7-0444/2011

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om medieloven i Ungarn

08-03-2011 B7-0191/2011

Fælles beslutningsforslag om grænsesammenstødene mellem Thailand og Cambodja

16-02-2011 RC-B7-0132/2011

  Motion for a resolution on border clashes between Thailand and Cambodia

14-02-2011 B7-0132/2011

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om medieloven i Ungarn

14-02-2011 RC-B7-0103/2011

Fælles beslutningsforslag om Malaysia: stokkeslag som afstraffelsesmetode

15-12-2010 RC-B7-0708/2010

  Motion for a resolution on the practice of caning in Malaysia

13-12-2010 B7-0717/2010

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forespørgsler

31

  National legislation on the Data Retention Directive

16-04-2014 P-005022/2014 Kommissionen

  Initialling of the Marrakesh Treaty

18-12-2013 P-014265/2013 Kommissionen

  Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - what did the Court ask the Commission?

03-01-2013 E-000018/2013 Kommissionen

  Transparency in court cases about complaints against the Commission

07-11-2012 E-010091/2012 Kommissionen

  The Tobacco Directive and Swedish oral tobacco (snus)

23-10-2012 E-009696/2012 Kommissionen

  CleanIT

01-10-2012 P-008795/2012 Kommissionen

  Revision of the current data retention framework

19-06-2012 O-000125/2012 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)