Sari ESSAYAH : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Suomen kristillisdemokraatit (Finland)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om demografiske forandringer og konsekvenserne for EU's fremtidige samhørighedspolitik  
- EMPL_AD(2011)454444 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om innovation i EU – Forandring af Europa med henblik på tiden efter krisen  
- EMPL_AD(2011)456694 -  
-
EMPL 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse  
- EMPL_AD(2013)516703 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb  
- EMPL_AD(2012)485939 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse