• Elena Oana   ANTONESCU  

Elena Oana ANTONESCU : Skyggeordfører for udtalelse - 7. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
UDTALELSE Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI