• Elena Oana   ANTONESCU  

Elena Oana ANTONESCU : Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) - 7. valgperiode 

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelse af byrden af allergiske sygdomme  
- P7_DCL(2013)0022 - Bortfaldet  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Åbningsdato : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal underskrifter : 179 - 21-01-2014
Skriftlig erklæring om EU's arbejdsstyrke på sundhedsområdet  
- P7_DCL(2010)0040 - Bortfaldet  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Åbningsdato : 17-05-2010
Frist : 17-09-2010
Antal underskrifter : 182 - 09-09-2010
Skriftlig erklæring om etablering af et Erasmusprogram for unge landbrugere  
- P7_DCL(2010)0025 - Bortfaldet  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Åbningsdato : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 135 - 09-09-2010