• Jens   ROHDE  

Jens ROHDE : Bidrag til plenardebatter - 7. valgperiode 

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11