Jens ROHDE : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Stedfortræder 

Transport- og Turismeudvalget 
Retsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg 

Seneste aktiviteter 

Kontakt