Zuzana BRZOBOHATÁ : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Tjekkiet)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaludviklingsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Regionaludviklingsudvalget
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Budgetudvalget
 • 12-09-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 16-09-2009 / 07-10-2013 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 07-04-2011 / 18-01-2012 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 19-01-2012 / 11-09-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner  
- AFCO_AD(2013)514868 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om budget 2014 – mandat for trepartsmødet  
- AFCO_AD(2013)508185 -  
-
AFCO 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse