Barbara LOCHBIHLER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Formand 

 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegationsformandskonferencen
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Udvalgsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalgsformandskonferencen

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex)  
- AFET_AD(2011)448907 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier  
- AFET_AD(2010)438170 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af talenter i Den Europæiske Union  
- P7_DCL(2012)0034 - Bortfaldet  
Kinga GÁL , Mojca KLEVA KEKUŠ , Barbara LOCHBIHLER , Hannu TAKKULA  
Åbningsdato : 19-11-2012
Frist : 19-02-2013
Antal underskrifter : 178 - 20-02-2013
Skriftlig erklæring om eksport af lægemidler til brug ved dødsstraf i tredjelande  
- P7_DCL(2011)0029 - Bortfaldet  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Åbningsdato : 06-06-2011
Frist : 06-10-2011
Antal underskrifter : 168 - 06-10-2011
Skriftlig erklæring om beskyttelse af mindreårige romaer i Kosovo  
- P7_DCL(2010)0069 - Bortfaldet  
Catherine GRÈZE , Jean-Luc BENNAHMIAS , Cornelia ERNST , Kinga GÖNCZ , Barbara LOCHBIHLER  
Åbningsdato : 20-09-2010
Frist : 20-12-2010
Antal underskrifter : 125 - 20-12-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand