• Sven   GIEGOLD  

Sven GIEGOLD : Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) - 8. valgperiode 

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om gennemførelsen af artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forbindelse med José Manuel Barrosos nye hverv hos Goldman Sachs  
- P8_DCL(2016)0097 - Bortfaldet  
Pervenche BERÈS , Sylvie GUILLAUME , Emmanuel MAUREL , Julie WARD , Hugues BAYET , Karima DELLI , Eva JOLY , Sven GIEGOLD , Gérard DEPREZ , Fabio DE MASI  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 143 - 13-12-2016