Sven GIEGOLD : Skyggeordfører for udtalelse 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020  
- ECON_AD(2019)638801 -  
-
ECON 

Kontakt