• Sandrine   BÉLIER  

Sandrine BÉLIER : Beslutningsforslag - 7. valgperiode 

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forslag til beslutning om forbrydelser mod vilde dyr og planter  
- B7-0013/2014