Andrew Henry William BRONS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Løsgængere

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 16-10-2012 : British National Party (Det Forenede Kongerige)
 • 17-10-2012 / 08-02-2013 : - (Det Forenede Kongerige)
 • 09-02-2013 / 30-06-2014 : British Democratic Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 09-07-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekymring over ekspropriation og nedrivning af ejendomme i henhold til den spanske kystlovgivning  
- P7_DCL(2010)0045 - Bortfaldet  
Nick GRIFFIN , Andrew Henry William BRONS  
Åbningsdato : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal underskrifter : 14 - 15-10-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse