François ALFONSI : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Stedfortræder 

Regionaludviklingsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Mashreqlandene 

Kontakt