Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
 • Medlem
 • Tyskland Bündnis 90/Die Grünen
 • Fødselsdato: 26. marts 1961, Bad Wildungen

Indlæg på plenarmødet

39

En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (forhandling)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(16)

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (forhandling)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (forhandling) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Ændring af forskellige forordninger på området landbrug og udvikling af landdistrikter (forhandling)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

CE-mærkede gødningsprodukter (forhandling)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (forhandling)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(5)

Glyphosat og godkendelsesprocedurer (forhandling)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmeolie og rydning af regnskove (forhandling)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

8

BETÆNKNING om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler

ENVI
23-07-2018 A8-0268/2018

BETÆNKNING om minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler

ENVI
29-02-2016 A8-0046/2016

Skyggeordfører for udtalelse

16

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019

AGRI
30-08-2018 AGRI_AD(2018)623647

UDTALELSE om mandatet for trepartsmødet om budgetforslaget for 2019

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

UDTALELSE om fremtiden for fødevarer og landbrug

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

UDTALELSE om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

UDTALELSE om en europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder – Fremme af produktionen af proteinafgrøder og bælgplanter i EU's landbrugssektor

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

UDTALELSE om det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

Institutionelt beslutningsforslag

6

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om fremme af økologisk produkter i kantiner

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Bortfaldet

Detaljer

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 75 - 25-01-2017

Skriftlig erklæring om fødevarespild

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Bortfaldet

Detaljer

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Åbningsdato : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal underskrifter : 179 - 17-04-2015

Skriftlige forespørgsler

33

  Infringements of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

16-07-2018 E-003938/2018 Kommissionen

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Kommissionen

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Kommissionen

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Kommissionen

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Kommissionen

Restkoncentrationer af glyphosat og import

23-11-2017 P-007195/2017 Kommissionen

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Kommissionen

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Kommissionen

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

10

Større forespørgsel - Brande i EU denne sommer

21-07-2017 O-000063/2017 Kommissionen

Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa

31-05-2017 O-000045/2017 Kommissionen

Større forespørgsel - Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

Transfedtsyrer

13-07-2016 O-000106/2016 Kommissionen

Transfedtsyrer

13-07-2016 O-000105/2016 Rådet

Udbruddet af Zikavirus

24-02-2016 O-000030/2016 Kommissionen

Straffrihed for frankistiske forbrydelser i den spanske stat

07-12-2015 O-000157/2015 Kommissionen

Kriterier for identifikation af endokrinforstyrrende kemikalier (EDC)

13-02-2015 O-000017/2015 Kommissionen

Forespørgsler

2

Brande i EU denne sommer

21-07-2017 G-000009/2017 Kommissionen

Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød

12-04-2017 G-000004/2017 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels