Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Tyskland
 • Fødselsdato: 3. november 1956, München

Politiske grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Næstformand

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

Medlem

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Retsudvalget
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Retsudvalget

Stedfortræder

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget for Andragender
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget for Andragender

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

65

Situationen i Nordkorea

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 år efter Første Verdenskrig: Den lære, der bør drages, og Europas fremtid (forhandling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret (forhandling)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner (forhandling)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Ordfører for betænkning

3

Skyggeordfører for betænkning

33

BETÆNKNING om ændring af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

BETÆNKNING om ændring af artikel 90 i Europa-Parlamentets forretningsorden om internationale aftaler

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

BETÆNKNING om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden for at muliggøre elektroniske signaturer

AFCO
18-03-2014 A7-0175/2014

BETÆNKNING om gennemførelsen af Lissabontraktaten for så vidt angår Europa-Parlamentet

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

BETÆNKNING om ændring af artikel 81 i Europa-Parlamentets forretningsorden om godkendelsesproceduren

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

Ordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om borgernes Europaår (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Skyggeordfører for udtalelse

34

UDTALELSE om forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

UDTALELSE om undersøgelsesbetænkning om trojkaens (ECB, Kommissionen og IMF's) rolle og virksomhed i programlandene i euroområdet

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

UDTALELSE om den 29. årsberetning om tilsynet med gennemførelsen af EU-retten (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

UDTALELSE om EU-lovgivningens hensigtsmæssighed, subsidiaritet og proportionalitet – 19. rapport om bedre lovgivning for 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-agenturet for samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

UDTALELSE om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

UDTALELSE om politisk planlægning og langsigtede tendenser: budgetmæssige konsekvenser for kapacitetsopbygning

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

UDTALELSE om budget 2014 – mandat for trepartsmødet

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Beslutningsforslag

38

Fælles beslutningsforslag om situationen i Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om situationen i Thailand

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Fælles beslutningsforslag om Vietnam, navnlig for så vidt angår ytringsfrihed

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om atomtruslen og menneskerettighedssituationen i Nordkorea

11-03-2013 B7-0138/2013

Fælles beslutningsforslag om situationen for nordkoreanske flygtninge

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forespørgsler

6

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand