Marek Józef GRÓBARCZYK

Indlæg på plenarmødet

13

Beslutning af 15. juli 2015 om energisommerpakken (forhandling)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Europæisk energisikkerhedsstrategi (forhandling)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Menneskelige ressourcer til ACER's overvågning af engrosenergimarkederne (forhandling)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Afgørelsen om en strategisk ramme for energiunionen (forhandling)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Aktivitetsprogram for det lettiske formandskab (forhandling)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Aktivitetsprogram for det lettiske formandskab (forhandling) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Ordfører for betænkning

1

BETÆNKNING om Mod en europæisk energiunion

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Skyggeordfører for betænkning

1

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om en ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Skyggeordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Institutionelt beslutningsforslag

11

Fælles beslutningsforslag om sagen om Nadja Savtjenko

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Forslag til beslutning om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker

27-04-2015 B8-0379/2015

Forslag til beslutning om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet

04-03-2015 B8-0219/2015

Fælles beslutningsforslag om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Forslag til beslutning om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum

04-02-2015 B8-0130/2015

Forslag til beslutning om stålsektoren i EU

10-12-2014 B8-0354/2014

Fælles beslutningsforslag om menneskerettigheder i Usbekistan

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige forespørgsler

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Kommissionen

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Kommissionen

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Kommissionen

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Kommissionen

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Rådet

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Kommissionen

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Kommissionen

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Kommissionen