Paweł Robert KOWAL : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 20-02-2011 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)
 • 21-02-2011 / 13-01-2014 : Polska Jest Najważniejsza (Polen)
 • 14-01-2014 / 30-06-2014 : Polska Razem Jarosława Gowina (Polen)

Formand 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Stedfortræder 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa  
- AFET_AD(2013)500439 -  
-
AFET 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
UDTALELSE om beretning om konkurrencepolitikken 2008  
- ITRE_AD(2010)430944 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand