Paul NUTTALL : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Løsgængere
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 08-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Det Forenede Kongerige)
 • 09-12-2018 / 14-02-2019 : Independent (Det Forenede Kongerige)
 • 15-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 30-08-2017 / 06-11-2017 : Udviklingsudvalget
 • 22-01-2018 / 12-06-2018 : Budgetudvalget
 • 22-01-2018 / 01-07-2019 : Budgetkontroludvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse