Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd 

Kontakt