Petru Constantin LUHAN

Politiske grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumænien)

Medlem

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Regionaludviklingsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

642

Markedsovervågning af produkter (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Indskudsgarantiordninger (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Infrastruktur for alternative brændstoffer (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Ordfører for betænkning

1

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Skyggeordfører for udtalelse

12

UDTALELSE om handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 – et innovativt sundhedsvæsen i det 21. århundrede

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

UDTALELSE om gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

UDTALELSE om gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

UDTALELSE om integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)".

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

UDTALELSE Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-program for social udvikling og innovation

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

UDTALELSE om tiltrækningen ved at investere i Europa

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Beslutningsforslag

5

Fælles beslutningsforslag om gennemførelsen af EU-strategien for Donauområdet

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Forslag til beslutning om gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen

14-02-2011 B7-0131/2011

Fælles beslutningsforslag om en EU-strategi for Donauregionen

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Beslutningsforslag om en EU-strategi for Donauregionen

18-01-2010 B7-0036/2010

Beslutningsforslag om skovbrande i sommeren 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om beskyttelse af børn og deres rettigheder i forbindelse med navneområder på internettet, der er målrettet børn

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Bortfaldet

Detaljer

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 230 - 10-12-2013

Skriftlig erklæring bekæmpelse af multipel sklerose i Europa

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Vedtaget

Detaljer

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Åbningsdato : 09-05-2012
Frist : 13-09-2012
Dato for vedtagelse : 13-09-2012
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2012)0357
Antal underskrifter : 408 - 13-09-2012

Forslag til EU-retsakt

1

Forslag til EU-retsakt om frivillige mærkningsregler vedrørende oplysninger om fødevarers egnethed for vegetarianere og veganere

27-11-2013 B7-0401/2013

Forespørgsler

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Kommissionen

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Kommissionen

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Kommissionen

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Kommissionen

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Kommissionen

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Kommissionen

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Kommissionen

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)