Lajos BOKROS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 24-10-2013 : Magyar Demokrata Fórum (Ungarn)
 • 25-10-2013 / 30-06-2014 : Modern Magyarország Mozgalom (Ungarn)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Budgetudvalget
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om respekt for nationale mindretals rettigheder i Litauen  
- P7_DCL(2010)0008 - Bortfaldet  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Åbningsdato : 08-02-2010
Frist : 20-05-2010
Antal underskrifter : 84 - 20-05-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse