Rosario CROCETTA : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 16-12-2012 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 16-12-2012 : Partito Democratico (Italien)

Næstformand 

 • 18-04-2012 / 16-12-2012 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-09-2009 / 16-12-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget for Andragender
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Udvalget for Andragender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om vandelskrav til parlamentsmedlemmer  
- P7_DCL(2010)0059 - Bortfaldet  
Sonia ALFANO , Eva JOLY , Rosario CROCETTA , Rita BORSELLINO  
Åbningsdato : 05-07-2010
Frist : 11-11-2010
Antal underskrifter : 75 - 11-11-2010
Skriftlig erklæring om drikkevand som en grundlæggende menneskerettighed  
- P7_DCL(2010)0049 - Bortfaldet  
Rosario CROCETTA  
Åbningsdato : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal underskrifter : 100 - 15-10-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse