Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medkasserer
 • Det Forenede Kongerige Conservative Party
 • Fødselsdato: 9. oktober 1978, Stroud

Indlæg på plenarmødet

28

Brandsikring i bygninger (forhandling)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (forhandling)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (forhandling) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Matchfixing

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Transatlantiske datastrømme (forhandling)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

18

BETÆNKNING om udvikling af en digital handelsstrategi

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

BETÆNKNING om en integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

BETÆNKNING En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

BETÆNKNING om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

UDTALELSE om EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Skyggeordfører for udtalelse

25

  OPINION on interpretation and implementation of the interinstitutional agreement on Better Law-Making

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

UDTALELSE om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige udbud og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige udbud

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

UDTALELSE Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

UDTALELSE om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

UDTALELSE om internetkonnektivitet til fremme af vækst, konkurrenceevne og samhørighed: Det europæiske gigabitsamfund og 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

UDTALELSE om en europæisk forsvarsunion

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

Beslutningsforslag

6

Forslag til beslutning om indgåelse af CETA-aftalen mellem EU og Canada

08-02-2017 B8-0146/2017

Fælles beslutningsforslag om Kinas status som markedsøkonomi

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Forslag til beslutning om Kinas status som markedsøkonomi

10-05-2016 B8-0611/2016

Fælles beslutningsforslag om de seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Forslag til beslutning om de seneste afsløringer om korruptionsager på højt niveau i FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Forslag til beslutning om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet

04-03-2015 B8-0219/2015

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om forbedring af forbrugerbeskyttelsen i tilfælde, hvor der er et misforhold mellem den annoncerede og den faktiske bredbåndshastighed

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Bortfaldet

Detaljer

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 109 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om forbuddet mod tredjepartsejerskab af spillere inden for europæisk sport

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Bortfaldet

Detaljer

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Åbningsdato : 11-11-2015
Frist : 11-02-2016
Antal underskrifter : 95 - 12-02-2016

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af brystkræft i Den Europæiske Union

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Afsluttet ved flertalsbeslutning

Detaljer

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Åbningsdato : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Dato for vedtagelse : 27-07-2015
Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 02 til mødeprotokollen af 07-09-2015
Antal underskrifter : 394 - 28-07-2015

Forespørgsler

44

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Kommissionen

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Kommissionen

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Kommissionen

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Kommissionen

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Kommissionen

Et EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr

16-05-2017 O-000042/2017 Kommissionen

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Kommissionen

EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr

14-02-2017 O-000013/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

1

 

Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels