Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Conservative Party
 • Fødselsdato: 8. juni 1967, Aberystwyth

Indlæg på plenarmødet

142

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.6)

Samhørighedspolitik i EU's bjergområder (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Revision af støttefaktoren for SMV'er (forhandling)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

De Forenede Nationers havretskonvention: fiskerimæssige aspekter (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.7)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

15

BERETNING om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Ordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Skyggeordfører for udtalelse

8

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

UDTALELSE om tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

UDTALELSE om På vej mod en akt for det digitale indre marked

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

UDTALELSE om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2015

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Institutionelt beslutningsforslag

2

Skriftlige forespørgsler

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Kommissionen

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Kommissionen

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Kommissionen

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Kommissionen

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Kommissionen

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Kommissionen

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

4

Tysklands lov om mindsteløn

24-05-2016 O-000081/2016 Kommissionen

EU's økonomiske diplomati

02-05-2016 O-000075/2016 Kommissionen

Revision af støttefaktoren for SMV'er

06-04-2016 O-000066/2016 Kommissionen

SMV'ers adgang til finansiering

13-10-2015 O-000122/2015 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels