• Gerben-Jan   GERBRANDY  

Gerben-Jan GERBRANDY : Ordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om interimsbetænkningen om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale  
- CONT_AD(2018)627869 -  
-
CONT 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014  
- ENVI_AD(2014)537266 -  
-
ENVI