• Gerben-Jan   GERBRANDY  

Gerben-Jan GERBRANDY : Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) - 8. valgperiode 

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om reducering af mikroplastforurening  
- P8_DCL(2016)0006 - Bortfaldet  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal underskrifter : 340 - 02-05-2016
Skriftlig erklæring om fødevarespild  
- P8_DCL(2015)0001 - Bortfaldet  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Åbningsdato : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal underskrifter : 179 - 17-04-2015