Nora BERRA : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)

Medlemmer 

  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om International Handel
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

Stedfortræder 

  • 04-07-2012 / 22-01-2013 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
  • 04-07-2012 / 27-01-2013 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 23-01-2013 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 28-01-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik  
- IMCO_AD(2013)508086 -  
-
IMCO 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse