Liem HOANG NGOC

Politiske grupper

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Frankrig)

Medlem

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
  • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

46

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne (forhandling)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Handlingsprogram for told og beskatning (forhandling)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Europæiske statistikker (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (afstemning)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Europæiske statistikker (forhandling)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Europæiske statistikker (forhandling) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

8

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

ECON
29-03-2012 A7-0080/2012

BETÆNKNING om resultattavlen for det indre marked

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Skyggeordfører for udtalelse

4

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

UDTALELSE om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

UDTALELSE om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Forespørgsler

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Kommissionen

Kreditvurderingsbureauer og deres rolle i krisen

15-07-2011 E-007329/2011 Kommissionen

Gennemførelse i Frankrig af direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester

12-07-2011 E-007135/2011 Kommissionen

Rådets officielle holdning til Frankrigs udvisning af romaer

03-02-2011 O-000030/2011 Rådet

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse