Marta ANDREASEN : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Medlem
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Næstformand/Medlem af bestyrelsen
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Det Forenede Kongerige)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Udvalget for Andragender

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Budgetudvalget
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Udvalget for Andragender
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Udvalget for Andragender
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Spørgsmål til Præsidiet, Formandskonferencen og Kvæstorerne 
Medlemmerne kan stille spørgsmål til formanden om Præsidiets, Formandskonferencens eller kvæstorernes udøvelse af deres mandater. Forretningsordenens artikel 32, stk. 2

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af social integration og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet  
- P7_DCL(2014)0009 - Bortfaldet  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Åbningsdato : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal underskrifter : 75 - 17-04-2014
Skriftlig erklæring om krænkelse af ejendomsretten på grund af den spanske kystlov, Ley de Costas, på Costa Brava (Catalonien, Spanien)  
- P7_DCL(2011)0009 - Bortfaldet  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS VIES  
Åbningsdato : 07-03-2011
Frist : 09-06-2011
Antal underskrifter : 202 - 09-06-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse