Ashley FOX : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i MERCOSUR
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 16-09-2014 / 11-11-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 09-03-2015 / 30-11-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-09-2014 / 11-04-2016 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
 • 12-02-2015 / 08-03-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 30-06-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
UDTALELSE om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) EN  
 

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

Gennemførelse af Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver) EN  
 

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anlæggelsen af den strategiske transportvej Via Carpathia i EU's østlige regioner  
- P8_DCL(2016)0019 - Bortfaldet  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 61 - 08-06-2016
Skriftlig erklæring om Karpaterregionen i EU  
- P8_DCL(2015)0073 - Bortfaldet  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Åbningsdato : 14-12-2015
Frist : 14-03-2016
Antal underskrifter : 47 - 15-03-2016
Skriftlig erklæring om styrkelsen af det arbejde, som det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder udfører i Venezuela  
- P8_DCL(2015)0063 - Bortfaldet  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Åbningsdato : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal underskrifter : 64 - 27-01-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse