Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem af bestyrelsen
 • Det Forenede Kongerige Conservative Party
 • Fødselsdato: 15. november 1969, Sutton Coldfield

Indlæg på plenarmødet

159

Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (afstemning)

31-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-31(7.11)

Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (forhandling)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

Mindeord

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 29. april 2017 (forhandling)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Skyggeordfører for betænkning

19

BETÆNKNING om handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

BETÆNKNING om finansteknologi: teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

BETÆNKNING om det europæiske cloudinitiativ

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Skyggeordfører for udtalelse

8

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

UDTALELSE om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

UDTALELSE om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Institutionelt beslutningsforslag

12

Forslag til beslutning om situationen i Venezuela

01-06-2016 B8-0724/2016

Fælles beslutningsforslag om situationen i Yemen

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Forslag til beslutning om situationen i Yemen

06-07-2015 B8-0686/2015

Fælles beslutningsforslag om situationen i Venezuela

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Forslag til beslutning om situationen i Venezuela

06-03-2015 B8-0238/2015

Fælles beslutningsforslag om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Forslag til beslutning om fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om anlæggelsen af den strategiske transportvej Via Carpathia i EU's østlige regioner

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Bortfaldet

Detaljer

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Åbningsdato : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal underskrifter : 61 - 08-06-2016

Skriftlig erklæring om Karpaterregionen i EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Bortfaldet

Detaljer

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Åbningsdato : 14-12-2015
Frist : 14-03-2016
Antal underskrifter : 47 - 15-03-2016

Skriftlig erklæring om styrkelsen af det arbejde, som det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder udfører i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaldet

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Åbningsdato : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal underskrifter : 64 - 27-01-2016

Skriftlige forespørgsler

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Kommissionen

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Kommissionen

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Kommissionen

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Kommissionen

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Kommissionen

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Kommissionen

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Kommissionen

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Kommissionen

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Kommissionen

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

2

Situationen i stålsektoren

05-11-2015 O-000139/2015 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

3

 

En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Gennemførelse af Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels