• Mário   DAVID  

Mário DAVID : Ordfører for udtalelse - 7. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd  
- INTA_AD(2011)452619 -  
-
INTA