Mário DAVID : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Formand 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om International Handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om International Handel

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd  
- INTA_AD(2011)452619 -  
-
INTA 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia  
- INTA_AD(2013)510479 -  
-
INTA 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse