António Fernando CORREIA DE CAMPOS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Frankrig)

Formand 

 • 12-04-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 16-09-2009 / 11-04-2012 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 12-04-2012 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om muligheden for at indføre stabilitetsobligationer  
- IMCO_AD(2012)489500 -  
-
IMCO 
UDTALELSE Reform af EU's statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse  
- IMCO_AD(2011)469871 -  
-
IMCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik  
- IMCO_AD(2013)508086 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF  
- ITRE_AD(2013)504167 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse