Luís Paulo ALVES

Politiske grupper

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugal)

Medlem

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Regionaludviklingsudvalget
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

2001

Europæiske langsigtede investeringsfonde (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.4)

Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.5)

Overtrædelser af konkurrenceregler (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.7)

Overførsel af affald (A7-0069/2014 - Bart Staes)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.8)

Nye psykoaktive stoffer (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.9)

Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.11)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

4

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)510752

UDTALELSE om fremtiden for socialydelser af almen interesse

REGI
13-04-2011 REGI_AD(2011)458568

Skyggeordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om reformen af den fælles fiskeripolitik – Overordnet meddelelse

REGI
07-05-2012 REGI_AD(2012)483783

UDTALELSE om fiskeri i lille målestok og ikkeindustrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik

REGI
07-05-2012 REGI_AD(2012)483782

UDTALELSE om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder

REGI
13-04-2011 REGI_AD(2011)460746

Beslutningsforslag

7

Fælles beslutningsforslag om ubalancerne i fødevareforsyningskæden

18-01-2012 RC-B7-0006/2012

Forslag til beslutning om skævheder i fødevareforsyningskæden (2011/2904(RSP))

16-01-2012 B7-0010/2012

Forslag til beslutning om stigende fødevarepriser

09-02-2011 B7-0114/2011

Fælles beslutningsforslag om situationen ved Jordanfloden, især vedrørende flodens nedre løb

06-09-2010 RC-B7-0484/2010

Beslutningsforslag om krisen i mejerisektoren

14-09-2009 B7-0054/2009

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om konkurrencedygtigheds- og innovationsnetværk i regionerne i den yderste periferi af Den Europæiske Union

04-07-2011 P7_DCL(2011)0034 Bortfaldet

Detaljer

Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES

Åbningsdato : 04-07-2011
Frist : 04-11-2011
Antal underskrifter : 88 - 27-10-2011

Forespørgsler

23

  Assessment of the Transatlantic Trade and Investment Partnership's impact on the outermost regions

20-03-2014 P-003418/2014 Kommissionen

Oversvømmelser og yderst vanskelige vejrforhold i Europa

19-02-2014 O-000040/2014 Kommissionen

  Storm in Madeira

06-12-2013 E-013921/2013 Kommissionen

  The Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. shipyard

08-05-2013 E-005164/2013 Kommissionen

  Impact study on the end of milk quotas in Europe

04-04-2013 E-003785/2013 Kommissionen

  POSEI Fisheries programme and the EMFF

28-03-2013 P-003669/2013 Kommissionen

  Insecurity of teachers employed by the Portuguese Government

07-02-2013 E-001291/2013 Kommissionen

Sikring og beskyttelse af vinmarkederne uden for EU

30-01-2013 O-000007/2013 Kommissionen

  European Financial Stability Fund

11-12-2012 E-011302/2012 Kommissionen

  European Financial Stability Fund

11-12-2012 E-011301/2012 Rådet

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse