Magdi Cristiano ALLAM : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Næstformand/Medlem af bestyrelsen
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Næstformand/Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italien)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Italien)

Næstformand 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transport- og Turismeudvalget
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om beskyttelse af mindreåriges ret til at bibeholde et meningsfyldt forhold til begge forældre, også selv om sidstnævnte er separeret eller skilt  
- P7_DCL(2013)0019 - Bortfaldet  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Åbningsdato : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal underskrifter : 54 - 23-01-2014
Skriftlig erklæring om bekæmpelse af svangerskabsdiabetes  
- P7_DCL(2013)0010 - Bortfaldet  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 65 - 10-12-2013
Skriftlig erklæring om behovet for at opgive euroen og vende tilbage til de nationale valutaer  
- P7_DCL(2012)0015 - Bortfaldet  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Åbningsdato : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal underskrifter : 28 - 14-06-2012

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse