Christophe BÉCHU : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 31-12-2010 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 31-12-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 16-09-2009 / 31-12-2010 : Delegationen for Forbindelserne med Japan

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Udenrigsudvalget
  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Budgetkontroludvalget
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
  • 04-12-2009 / 31-12-2010 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fastlæggelse af den europæiske børnedag  
- P7_DCL(2010)0003 - Bortfaldet  
Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU  
Åbningsdato : 18-01-2010
Frist : 04-06-2010
Antal underskrifter : 338 - 04-06-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse