Kriton ARSENIS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Grækenland)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Grækenland)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriudvalget
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fiskeriudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udviklingsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udviklingsudvalget
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 69. samling  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i Unionen  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelse af mangeartet kemisk overfølsomhed (MCS) og el-overfølsomhed (EHS) i den internationale sygdomsklassifikation International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Bortfaldet  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Åbningsdato : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal underskrifter : 188 - 14-06-2012
Skriftlig erklæring om fisk som et fælles gode  
- P7_DCL(2011)0047 - Vedtaget  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Åbningsdato : 30-11-2011
Frist : 29-03-2012
Dato for vedtagelse : 18-04-2012
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2012)0129
Antal underskrifter : 390 - 29-03-2012
Skriftlig erklæring om kiropraktik  
- P7_DCL(2010)0046 - Bortfaldet  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Åbningsdato : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal underskrifter : 72 - 15-10-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse