Ivari PADAR : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine 

Stedfortræder 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet 

Seneste aktiviteter 

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) ET  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
UDTALELSE om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
Skyggeordfører for udtalelse 

Kontakt