• Luigi   BERLINGUER  

Luigi BERLINGUER : Beslutningsforslag - 7. valgperiode