Niccolò RINALDI

Politiske grupper

 • 14.07.2009 / 26.01.2012 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Næstformand
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Næstformand

Nationale partier

 • 14.07.2009 / 14.04.2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Italien)
 • 15.04.2014 / 30.06.2014 : - (Italien)

Næstformand

 • 08.09.2010 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU

Medlem

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om International Handel
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 16.06.2010 / 07.09.2010 : Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udviklingsudvalget
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udviklingsudvalget
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

117

Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(7)

Europæiske erhvervsfremmecentre i Asien (forhandling)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(6)

Tilgængeligheden af offentlige organers websteder (forhandling)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(17)

EU-strategi for hjemløshed (forhandling)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(5)

Genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed (forhandling)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(16)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

25

Ordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia

INTA
28-05-2013 INTA_AD(2013)510479

UDTALELSE om situationen med hensyn til gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien

INTA
22-09-2011 INTA_AD(2011)467229

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side om ændring af aftalen om handel, udvikling og samarbejde

INTA
17-01-2011 INTA_AD(2011)452829

Skyggeordfører for udtalelse

5

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbrugerproduktsikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og direktiv 2001/95/EF

INTA
18-09-2013 INTA_AD(2013)513019

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsovervågning af produkter og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EF) nr. 764/2008 og (EF) nr. 765/2008

INTA
18-09-2013 INTA_AD(2013)513014

UDTALELSE om vækst i udviklingslande via handel og investeringer

DEVE
28-01-2013 DEVE_AD(2013)500536

UDTALELSE om udviklingsmæssige aspekter af intellektuel ejendomsret til genetiske ressourcer: konsekvenser for fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande

INTA
27-11-2012 INTA_AD(2012)497979

UDTALELSE om situationen med hensyn til gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien

DEVE
22-09-2011 DEVE_AD(2011)465010

Beslutningsforslag

126

Forslag til beslutning om anerkendelse af en gennemskuelig mærkning af fødevarer

07-02-2014 B7-0180/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Sydsudan

14-01-2014 RC-B7-0018/2014

Forslag til beslutning om situationen i Sydsudan

13-01-2014 B7-0018/2014

Fælles beslutningsforslag om en EU-strategi for hjemløshed

13-01-2014 RC-B7-0008/2014

Forslag til beslutning om en EU-strategi for hjemløshed

08-01-2014 B7-0009/2014

Forslag til beslutning om bekæmpelse af spild

28-10-2013 B7-0489/2013

Skriftlige erklæringer

7

Skriftlig erklæring om undertrykte mindretals og befolkningers rettigheder

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Bortfaldet

Detaljer

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 38 - 14-04-2014

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af spiseforstyrrelser

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Bortfaldet

Detaljer

Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT

Åbningsdato : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal underskrifter : 68 - 10-03-2014

Skriftlig erklæring om international handel som redskab til bæredygtig økonomisk udvikling og forbrugerbeskyttelse

17-04-2012 P7_DCL(2012)0016 Bortfaldet

Detaljer

Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA

Åbningsdato : 17-04-2012
Frist : 13-09-2012
Antal underskrifter : 287 - 13-09-2012

Skriftlig erklæring om støtte til oprettelsen af en europæisk mindedag for de retfærdige

16-01-2012 P7_DCL(2012)0003 Vedtaget

Detaljer

Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David-Maria SASSOLI

Åbningsdato : 16-01-2012
Frist : 10-05-2012
Dato for vedtagelse : 10-05-2012
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2012)0205
Antal underskrifter : 388 - 10-05-2012

Skriftlig erklæring om udarbejdelse af et charter om for tidligt fødte børns rettigheder

23-03-2011 P7_DCL(2011)0012 Bortfaldet

Detaljer

Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA , Pablo ZALBA BIDEGAIN

Åbningsdato : 23-03-2011
Frist : 23-06-2011
Antal underskrifter : 58 - 23-06-2011

Skriftlig erklæring om beskyttelse af vand som et offentligt gode

10-11-2010 P7_DCL(2010)0086 Bortfaldet

Detaljer

Giommaria UGGIAS , François ALFONSI , Véronique DE KEYSER , João FERREIRA , Niccolò RINALDI

Åbningsdato : 10-11-2010
Frist : 17-02-2011
Antal underskrifter : 226 - 17-02-2011

Skriftlig erklæring om foranstaltninger til beskyttelse og bevarelse af steder opført på UNESCO’s verdensarvliste

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Bortfaldet

Detaljer

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Åbningsdato : 20-09-2010
Frist : 20-12-2010
Antal underskrifter : 164 - 20-12-2010

Forespørgsler

202

  Transparency and education about corruption

16-04-2014 E-005047/2014 Kommissionen

  Binational marriages and rights

16-04-2014 E-004918/2014 Kommissionen

  Situation of the Uighur population in China

18-03-2014 E-003200/2014 Kommissionen

  Protection of Geographical Indications

07-03-2014 P-002705/2014 Kommissionen

  Revaluation of capital of Banca d'Italia

20-02-2014 E-002027/2014 Kommissionen

  ISTAT

19-02-2014 E-001955/2014 Kommissionen

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Kommissionen

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Kommissionen

  Insurance and freedom of choice

15-01-2014 E-000347/2014 Kommissionen

Undervisning om Holocaust i skolerne

08-01-2014 O-000007/2014 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Square de Meeûs
  03Y056
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel