Kristiina OJULAND

Politiske grupper

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Estland)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Estland)

Medlem

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udenrigsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

217

Afstemningstid

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

Topmøde EU-Rusland (forhandling)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Gennemgang af det litauiske formandskab (forhandling)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Organhøst i Kina (forhandling)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Et europæisk naboskabsinstrument (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

2

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om forslag til Rådets direktiv om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Beslutningsforslag

297

Fælles beslutningsforslag om Pakistan: Seneste tilfælde af forfølgelse

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Fælles beslutningsforslag om Syrien: situationen i visse sårbare samfund

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om uddannelse og religiøs forskelsbehandling i Pakistan

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Bortfaldet

Detaljer

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Åbningsdato : 17-04-2012
Frist : 17-07-2012
Antal underskrifter : 56 - 05-07-2012

Skriftlig erklæring om Camp Ashraf

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Vedtaget

Detaljer

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Åbningsdato : 06-10-2010
Frist : 20-01-2011
Dato for vedtagelse : 25-11-2010
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2010)0452
Antal underskrifter : 401 - 25-11-2010

Forespørgsler

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Kommissionen

Retsstatsforhold og menneskerettigheder i Rusland

02-10-2013 O-000102/2013 Kommissionen

Visaforbud for russiske embedsmænd - opfølgning af Parlamentets henstilling

06-02-2013 O-000010/2013 Kommissionen

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Kommissionen

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Kommissionen

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Kommissionen

EU's tiltrædelse af EMRK og reformen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

15-02-2012 O-000037/2012 Kommissionen

EU's tiltrædelse af EMRK og reformen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

15-02-2012 O-000036/2012 Rådet

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand