Eva MAYDELL : Hjem 

Medlem 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Stedfortræder 

Økonomi- og Valutaudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Seneste aktiviteter 

Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt