Assistenter akkrediteret Europa-Parlamentet

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Assistenter

Medlemmer

Akkrediterede assistenter har base på et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg eller Strasbourg) og er ansat under en EU-retlig kontrakt, der er indgået direkte med Parlamentet. Lokale assistenter har base i en af EU's medlemsstater og er ansat under en privatretlig kontrakt, der er indgået med medlemmet, og som henhører under den pågældende stats lovgivning.