De politiske gruppers placering i mødesalen

Medlemmernes fordeling på de politiske grupper