Svetoslav Hristov MALINOV : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) - Mitglied

Nationale Parteien  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Democrats for Strong Bulgaria (Bulgarien)

Mitglied 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Kultur und Bildung
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Petitionsausschuss
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Kultur und Bildung
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitionsausschuss

Stellvertreter 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Petitionsausschuss
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum
 • 19-01-2017 / 15-01-2018 : Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
 • 16-01-2018 / 01-07-2019 : Ausschuss für Wirtschaft und Währung

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Beiträge zu Aussprachen im Plenum 
Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Berichte – als Berichterstatter(in) 
Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Berichte – als Schattenberichterstatter(in) 
Die Fraktionen können für jeden Bericht eines federführenden Ausschusses einen Schattenberichterstatter benennen, der den Fortgang des jeweiligen Berichts verfolgen und mit dem Berichterstatter Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in) 
Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms „Rechte und Werte“  
- CULT_AD(2018)627931 -  
-
CULT 
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Europäische Bürgerinitiative  
- CULT_AD(2018)618293 -  
-
CULT 

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Große Anfragen 
Große Anfragen zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 139 und Anlage III GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Gemeinsame Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie Haushaltsvorschriften für diese Fonds (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) BG  
 

Това безспорно е добрата новина от Страсбург тази седмица, която обаче не е успех за България. Защо е този парадокс? Държавата ще получи над 1,5 милиарда евро повече от европейските фондове за сближаване и намаляване на неравенството и изостаналостта на своите региони. На фона на общото намаляване на средствата, ние получаваме сериозно увеличение. Това е категорично доказателство, че България не е скъсила дистанцията и продължава да изостава от повечето развити европейски държави.
Опасявам се, че ще сме „абонирани“ за тези фондове и през следващите години. Истината е, че нямаме конкуренция в борбата за тези средства. Можем да убедим всекиго в това колко е нисък стандартът на живот в България и колко са ни необходими тези пари. Най-слабо развитите региони в ЕС са в Северозападна България. Допуснахме грешката нашата държава да се движи на различни скорости и без европейска помощ не можем да се справим сами. Надявам се в бъдеще тези средства да ни бъдат отказвани с аргумента, че вече нямаме нужда от тях, както нямат нужда и повечето държави членки.

Kraftfahrzeugversicherung (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) BG  
 

На 13 февруари в пленарна зала гласувахме измененията на европейските правила за застраховката „Гражданска отговорност“ на превозните средства. Тази застраховка е изключителна важна, както за притежателите на МПС, така и за всички останали, участващи в движението по пътищата, които биха могли да пострадат при произшествие.
Последната актуализация на Директивата относно застраховката „Гражданска отговорност“ беше преди 10 години, така че определено има нужда от подобрения, за да се отрази днешната действителност. С тези поправки се цели да се защитят правата на пострадалите при пътно-транспортно произшествие, осуетяване на ползването на коли без застраховки, както и еднаквото отношение към притежателите на полици от различни държави – членки на ЕС.
Шофирането без застраховка се превръща във все по-сериозен проблем, което води до повишаване на застрахователните премии както на неизрядните, така и на изрядните шофьори. Новото законодателство позволява на страните членки да осъществяват трансгранични проверки чрез технологии за разпознаване на регистрационния номер на автомобила, и при нужда, да налагат санкции. С новите правила ще се гарантира, че минималните застрахователни суми съответстват на променящата се икономическа действителност, както и че пострадалите в пътно произшествие ще получат реално обезщетението си за причинени телесни или имуществени вреди.

Strategien zur Integration der Roma (B8-0098/2019) BG  
 

Гласуването на този текст в пленарна зала е поредното доказателство, че въпросът как успешно да приобщим ромите в нашето общество не е само български, а общоевропейски проблем. Със сигурност особен успех в България няма, а споровете се изострят периодично с наближаването на избори. Свидетели сме на политическо говорене, което не предлага решения, а цели да спечели влияние от създаването на напрежение и противопоставянето на една обществена група срещу друга. Повтаря се грозният сценарий пенсионери срещу хора с увреждания, само че сега е „българи срещу цигани“.
Винаги съм твърдял, че образованието ще извади тези хора от мизерията и зависимостите, и продължавам да работя в тази насока. Ето защо подкрепям предложенията за ясни и обвързващи цели, срокове и показатели за мониторинг срещу преждевременното напускане на училище.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zur Förderung der Initiative „Odysseus“ zur Neubelebung des Europäischen Freiwilligendienstes  
- P8_DCL(2016)0105 - Hinfällig  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Fristbeginn : 03-10-2016
Fristablauf : 03-01-2017
Anzahl der Unterzeichner : 91 - 04-01-2017
Schriftliche Erklärung zu Trinkwasser als Grundrecht  
- P8_DCL(2016)0071 - Hinfällig  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Fristbeginn : 12-09-2016
Fristablauf : 12-12-2016
Anzahl der Unterzeichner : 78 - 13-12-2016
Schriftliche Erklärung zur Vorbeugung gegen Fettleibigkeit bei Kindern  
- P8_DCL(2015)0056 - Hinfällig  
Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ  
Fristbeginn : 05-10-2015
Fristablauf : 05-01-2016
Anzahl der Unterzeichner : 129 - 06-01-2016

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen