Costas MAVRIDES : Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Lage in Venezuela nach der unrechtmäßigen Wahl des neuen Vorsitzes und des neuen Präsidiums der Nationalversammlung („parlamentarischer Staatsstreich“) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) EL  
 

Καταδικάζω απερίφραστα την απόπειρα κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, καθώς επίσης και την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα. Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι η Εθνοσυνέλευση είναι το μόνο νόμιμο και δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα στη χώρα. Μετά τις εκλογές του 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα έχουν επιδεινωθεί και οξυνθεί σημαντικά. Αυτή η πρωτοφανή οικονομική, θεσμική, κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική κρίση μαστίζει μέχρι και σήμερα τη χώρα, οδήγησε τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην εξαθλίωση και μετανάστευση.

Laufende Anhörungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV – Polen und Ungarn (B9-0032/2020) EL  
 

Η Ένωση βασίζεται και στηρίζει τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ λειτουργεί ως ασπίδα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τάσσομαι κατά της ρητορικής μίσους προς των ατόμων ΛΟΑΔΜ, ταυτοχρόνως εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι οι ακροάσεις δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε σημαντική πρόοδο από τα δύο εν λόγω κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των σαφών κινδύνων σοβαρής παραβίασης των αξιών. Τα κράτη μέλη οφείλουν και είναι υποχρεωμένα να υπηρετούν τις αξίες της ΕΕ, καθιστώντας πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο.

COP15 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Kunming 2020) (B9-0035/2020) EL  
 

Στηρίζω το στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα με σκοπό την ανάσχεση της απώλειας της, έτσι ώστε να διασφαλιστεί. Τα οικοσυστήματα πρέπει να παραμείνουν ανθεκτικά και να συνεχίσουν να παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας και διατηρώντας έτσι την ποικιλομορφία ζωής στον πλανήτη και συμβάλλοντας στην ανθρώπινη ευημερία και την εξάλειψη της φτώχειας. Τα δάση είναι απαραίτητα για την παγκόσμια διαβίωση, παρόλο που καλύπτουν μόλις το 30% της χερσαίας έκτασης του πλανήτη, φιλοξενούν το 80% της βιοποικιλότητάς. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε μια περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία απαιτεί τη λήψη σημαντικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και παγκοσμίως.

Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der rumänischen Revolution vom Dezember 1989 (B9-0241/2019) EL  
 

Με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989, στηρίζω κάθε δυνατή προσπάθεια που καταβάλει η Ρουμανία για να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν τα εγκλήματα των κομμουνιστικών καθεστώτων ποτέ ξανά. Οι διαδηλώσεις του 1989, ήταν η αφορμή που άνοιξε τον δρόμο για τη μετάβαση της χώρας προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη δημιουργία μιας οικονομίας της αγοράς, καθώς και για τη μετέπειτα ένταξη της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η ρουμανική επανάσταση ήταν η πιο βίαιη από όλες τις εξεγέρσεις που οδήγησαν στην πτώση του κομμουνισμού στα κράτη που βρίσκονταν πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια 1 142 ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων 3 138, καθώς και την παράνομη κράτηση και τον βασανισμό περισσότερων από 760 ανθρώπων. Η σκληρή επανάσταση αυτή σηματοδότησε τη μετάβαση του ρουμανικού λαού προς την ελευθερία και το σύγχρονο κράτος δικαίου.

GAP: Haushaltsdisziplin ab dem Haushaltsjahr 2021 und Flexibilität zwischen den Säulen für das Kalenderjahr 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) EL  
 

Είμαι υπέρ της πρότασης που έχει ως απώτερο σκοπό την παροχή ασφάλειας και συνέχειας στη χορήγηση βοήθειας στους γεωργούς της ΕΕ το έτος 2020 και στη διασφάλιση της τήρησης των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων, με την προσαρμογή δύο νομοθετικών πράξεων της ΚΓΠ (κοινής γεωργικής πολιτικής). Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ, απαιτούνται μερικές τροποποιήσεις, που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της. Έτσι εξασφαλίζεται ότι ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιτρέπει την διατήρηση του μέγιστου ανώτατου ορίου που ορίζει ο κανονισμός.

Partnerschaftliches Abkommen über nachhaltige Fischerei zwischen der EU und der Republik Gambia und das dazugehörige Durchführungsprotokoll (A9-0026/2019 - Carmen Avram) EL  
 

Τάσσομαι υπέρ της σύναψης συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας. Η συμφωνία θα συμβάλει στο να αποκτήσει η χώρα, σταδιακά, τον έλεγχο των αλιευτικών της πόρων και να μπει σε βιώσιμη πορεία στο μέλλον. Δεύτερον, η Γκάμπια έχει δεσμευτεί να γίνει μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Πρέπει να υπάρχει στενή επιστημονική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία μεταξύ των δυο πλευρών, με έμφαση στην εξερευνητική αλιεία, τις νέες αλιευτικές δυνατότητες, την καλή συνεργασία μεταξύ των οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης, και τις απαραίτητες ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων. Η χώρα δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να διεξάγει επιστημονικές έρευνες στηρίζεται εξολοκλήρου στη συνδρομή διεθνών φορέων και οργανισμών.

Einwand gemäß Artikel 112: Wirkstoffe wie Dimoxystrobin und Mancozeb (B9-0230/2019) EL  
 

Υποστηρίζω την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού που αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των παρακάτω δραστικών ουσιών, benfluralin βενφλουραλίνη, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl και pyraclostrobin. Ουσίες που διαθέτουν χαρακτηριστικά ενδοκρινικής διαταραχής και είναι τοξικές. Δεν είναι επιτρεπτό να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και η υγεία του περιβάλλοντος από την χρήση ουσιών που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες και/ή επιζήμιες για την αναπαραγωγή. Απειλούν την προστασία της υγείας του ανθρώπου και θεωρούνται βλαβερές για το περιβάλλοντος. Έχουν ήδη ληφθεί σοβαρά υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν τις επιβλαβείς ιδιότητες όλων των σχετικών ουσιών.

Rechnungsabschluss des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylangelegenheiten (EASO) für das Haushaltsjahr 2017 (B9-0235/2019) EL  
 

Τάσσομαι υπέρ της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(EASO) για το οικονομικό έτος 2017. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης αλλά και τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Öffentliche Diskriminierung von und Hetze gegen LGBTI-Personen sowie LGBTI-freie Zonen (B9-0234/2019) EL  
 

Τάσσομαι κατά των δημόσιων διακρίσεων και τη ρητορική μίσους προς τα ΛΟΑΔΜ άτομα. Έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αφορούν την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Καταδικάζω οποιαδήποτε διάκριση, μορφή βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου προασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, που περιλαμβάνουν την προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΔΜ κοινότητας. Η φοβία έναντι των ατόμων ΛΟΑΔΜ εξακολουθεί να είναι σύνηθες φαινόμενο και δεν λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμησή της. Καλούνται τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η ομοφοβία επηρεάζει την κοινωνία προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη, η ευαισθητοποίηση και η πλήρης αποδοχή.

Initiative der EU für Bestäuber (B9-0233/2019) EL  
 

Στηρίζω την επιστημονική πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές που εστιάζει στην καταγραφή και παρακολούθηση των επικονιαστών ως σημαντικό κομμάτι της βιοποικιλότητας της ΕΕ. Στους επικονιαστές συμπεριλαμβάνονται διάφορα έντομα, όπως οι μέλισσες, οι συρφίδες, οι πεταλούδες, οι σκώροι, τα σκαθάρια, οι σφήκες και οι θρίπες, και θηλαστικά, όπως οι νυχτερίδες, και τα πτηνά. Η υγεία των επικονιαστών είναι ουσιώδης για τη γεωργική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι το 84 % των φυτικών ειδών και το 76% της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων εξαρτώνται από την επικονίαση που πραγματοποιούν οι παραπάνω κατηγορίες. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της ΕΕ αποδίδεται και οφείλεται άμεσα στους επικονιαστές.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11G257
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T06014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postanschrift 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G257
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: